Bệnh viện Quân đội 108, hơn 1 triệu đồng phí thăm nuôi trong 5 ngày
Đăng vào 1:23 sáng

“Bệnh viện hút m.á..u, đây là bệnh viện quân đội 108 nhé! Xem kỹ ảnh để biết bao nhiêu tiền 1 ngày! Đã bệnh ắt phải có người nuôi, thu phí thế này khác gì ăn cư.ớ.p!”- một người dân b.ứ.c x.ú.c về phí thăm nuôi.

Chỉ 5 ngày thăm bệ.n.h mà hơn một triệu đồng phí thăm nuôi. Thật là nhân văn, tình người lai láng! Kho bạc nhà nước đỡ cho ai, hay nghèo là cái tội? Cướp có luật và nghị định, cư.ớ..p có con dấu đóng đỏ tươi.

Theo các nền y tế tiên tiến thì y tá và đầ.u bếp phải bao cấp mọi thứ cho bệ.nh nhân, người nhà không được mang đồ thăm nuôi vào vì lỡ đồ ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chuyện thường ngày. Giờ tiền nuôi bệ.n.h mà còn lấy của dân. Có điều trị thì bệ.nh viện nó cũng “ch.é.m đẹp” người phục vụ, vì tăng phí.

Các bệnh viện ở Việt Nam hầu như nhau cả bác sĩ thì mong nhanh chóng để nhận tiền hầu bao của nhà người bệ.n.h, vào phòng khám là phải đi nộp tiền không cần biết mày số.ng hay ch.ế..t. Tất nhiên cũng có những bác sỹ tốt lành.

Ông Võ Văn Tiến, một đ.ộ.c gi.ả đang số.ng ở thành phố Birmingham cho biết: “Ở nước Anh, những người đi qua lậu mà bị bệ.nh cũng được c.ứ.u chữa đàng hoàng. Nếu cảnh s.á.t phát hiện mà đòi đem đi bệ.n.h viện cũng không cho đi nếu thấy bệ.nh nhân chưa hết bệ.nh, và cũng không tốn một xu nào hết. Và còn được ăn một ngày 3 bữa có thực đơn cho mình chọn món.”

Việt Kiều Sumachi Nguyễn số.ng ở bên kia đại dương cho biết: “Luật bên Hoa kỳ khi cấp cứ.u vào anh phải chữa trị cho người ta nếu không thì dẹp bệnh viện”

So với các nước Tây Âu và Mỹ thì có lẽ không c.ô.ng bằng, nhưng tình trạng này còn dở hơn thời phong kiến ở Lào, một nước lạc hậu nhất thế giới, và giữa lúc chi.ế.n tra.n.h gần 50 năm về trước. Hoàn cảnh ở Lào hiện nay cũng tương t.ự, tiền trước bệ.nh nhân sau.

Việt Nam ngày nay thừa biết bao nhiêu y tá, điều dưỡng, sao không để cho họ chăm sóc người bệ.nh, nấu cơm cho người bệ.nh, để đến nỗi bệ.nh viện phải thu tiền thăm nuôi của người nhà? Không được xếp cô.ng việc, nhiều y tá, điều dưỡng đang tìm đường sang Nhật, rất uổng phí con người.

Vừa hôm qua mới xảy ra một vụ bệ.nh nhân cùng quẫn n hả.y lầu t-ự t-ử ở Hà Nội. Bạch Mai hospital, Hanoi, Vietnam: Without money to be treated, patient jumped from 17th floor to commit suicide.

Bộ y tế nước ta nên thành lập kêu gọi toàn dân, các cơ quan đoàn thể thảnh lập một qũy để hỗ trơ những bê.nh nhân nghèo, bệ.nh t.ậ.t ng.u.y hi.ể.m…để hạ.n chế những hành độ.ng tiê.u c.ự.c. Qũy này phải độ.c lập với chính phủ, và phải do Hội đồng quốc dân nguyên lão quản lý để không bị đám quan chức trẻ trong chính quyền ăn bớt.

Những giải phá.p trên đây sẽ dọn đường cho một nền triết lý đã hết sức tìm cách thể hiện lòng nhân đạo, đức hiếu sinh, để chống với sự t.à.n bạ.o của viện phí trả trước.

Đọc tiểu thuyết của Cụ Hồ Biểu Chánh cũng có nhắc ở Sài Gòn có nhà thương thí cho người nghèo. Bệnh t.ậ.t, sanh đ.ẻ mà không có tiền thì vào đó nằm, chừng nào hết bệ.nh hay sanh xong thì ra, không tốn một đồng cắc bạc nào hết.

Nghĩ mà chạnh lòng!

Nguyên Nghĩa

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của cá nhân tác giả, không phải BBT!

Nguồn : http://tintuc.plus/benh-vien-quan-doi-108-hon-1-tri-1/


Bài viết liên quan