Chính thức khởi t.ố vụ á.n nữ Phó chủ tịch HĐND bị b.ắ.n c.h.ết.

VdaiLy Poster |

 Cơ quan CSĐT Công an‎ tỉnh Gia Lai đã kh.ởi t.ố vụ. á.n hì.nh s.ự vụ Phó chỉ huy quân sự phường dùng s.ú.ng bắ.n chế.t nữ Phó chủ tịch HĐND phường, xảy ra tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai), đồng thời xem .xét kh.ởi tố th.êm v.ụ á.n “Chi.ếm đo.ạt, sử dụn.g tr.ái phé.p vũ. kh.í quâ.n dụ.ng”.

Chiều 5.12, thượng tá Trần Ngọc Anh (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định kh.ởi t.ố v.ụ á.n hì.n.h s.ự về hà..nh v.i “G.i.ế.t n.g.ười” đối với v.ụ á.n Phó chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết d.ùng .s.ún.g b.ắ.n c.h.ết nữ Phó tịch HĐND phường. Đồng thời, Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định để k.h.ởi t.ố v.ụ á.n “Ch.iế.m đ.o.ạt, sử dụn.g tr.á.i ph..ép v.ũ k.h.í quân dụng”.

khỏi tó vụ án nu phó chủ tịch hdnd bị bán chét hinh anh 1

Trụ sợ phường Đoàn Kết, nơi xả.y ra vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 3.12, tại trụ sở UBND phường Đoàn Kết, Bùi Chí Hiếu – Phó ban chỉ huy quân sự phường – đã dùng máy cắ.t tủ., phá 4 khóa để lấy s.ú.ng. Sau đó Hiếu kh.ốn.g c.h.ế chị Kpă H’Ven, đưa vào hội trường rồi n.ổ .s.ún.g s.át hại. Sau khi gâ.y á.n, Hiếu dù.ng sú.ng t.ự s.á.t và được đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan công an x.ác định, Hiếu bắ.n khoảng 6 ph.át sú.ng. Tại hiện trường, công an th.u gi.ữ được 2 kh.ẩu sú.ng quâ.n dụ.ng (được xá.c định Hiếu lấy ở tủ của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết).

Hiện nay, nghi. phạ.m Hiếu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

http://danviet.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-nu-pho-chu-tich-hdnd-bi-ban-chet-936480.html

Loading...