Dàn v.ũ kh.í chiến lợi phẩm Quân đội Việt Nam sử dụng t.ấn cô.ng ti.êu diệ.t Khmer Đỏ

VdaiLy Poster |

Trong giai đoạn diễn ra cuộc Ch.iến tra.nh biên giới Tây Nam chống lại tập đoàn di.ệt. ch.ủng Khmer Đỏ, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tung vào tr.ận đán.h rất nhi.ều v.ũ k.hí ch.iến lợi phẩm do Mỹ sản xuất.

Sau năm 1975, ước tính k.hối ..lượn.g v.ũ kh.í c.hiến l.ợi phẩm do Mỹ sản xuất mà Quân đội nhân dân Việt Nam thu được lên tới 5 tỷ USD (thời giá lúc bấy giờ) và tình trạng kỹ thuật của chúng còn rất tốt, vì vậy các v.ũ. .k.hí này đã được huy động tham gia cuộc Chiến tra.nh bi.ên giới Tây Nam.

Đầu tiên là các ti.êm kíc.h F-5 Tiger, Không quân Nhân dân Việt Nam thường dùng F-5E/F với vai trò cường kí.ch t.ấn cô.ng m.ặt đ.ất thay vì tiê.m kí.ch phòng không.

Cường kíc.h hạ.ng nhẹ A-37 Dragonfly đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ yểm trợ hỏ.a lự.c đ.ường không, tấ.n côn.g các vị trí đóng quân của lí.nh Pol Pot.

Tại thời điểm cuối thập niên 1970, Không quân nhân dân Việt Nam được trang bị 7 máy bay vận tải hạng trung chiến lợi phẩm C-130, vai trò của chúng là chuyển quân và vận tải hàng hóa cho chi.ến trư.ờng.

C-119 Flying Boxcar là loại máy bay vận tải hạng nhẹ, nó cũng được sử dụng song song với C-130 Hercules trong vai trò vận chuyển bộ đội từ hậu phương ra tiền tuyến.

Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook cũng là một chiến lợi phẩm đáng chú ý, mặc dù số lượng thu được chỉ vỏn vẹn 5 chiếc nhưng vai trò của chúng là chẳng hề nhỏ.

Trực thăng đa dụng UH-1 có thể coi là phương tiện g.ây ki.nh ho.àng nhiều nhất cho lính Khmer Đỏ, ngoài nhiệm vụ chở quân xun.g k.ích thì nó còn làm tốt chức năng yểm trợ hỏa lực đường không.

Những chiếc U-17 chiến lợi phẩm. vẫn được Không quân Việt Nam dùng để tri.nh s.át chi.ến trườn.g đúng như vai trò ban đầu, khi ph.át hiện địch sẽ ph.óng rock.et k.hói đá.nh dấu cho F-5, A-37 o.anh t.ạc.

Xe tăng chi.ến đ.ấu chủ lực M48 được Quân đội nhân dân Việt Nam thu gi.ữ với số lượng nhỏ sau năm 1975, các cỗ ch.iến xa này cũng tham gia Chi.ến tr.anh biên giới Tây Nam như lực lượng tại chỗ.

Hầu hết số xe tăng M48 thu được sau khi giải phóng miền Nam nằm trong thành phần các đơn vị làm nhiệ.m vụ dự bị hoặc cảnh vệ, ví dụ như Tiểu đoàn vệ binh 180 bảo vệ Sở chỉ huy Mặt trận 479 tại Campuchia.

Chiếc thiết giáp chiến l.ợi phẩ.m được sử dụng nhiều nhất chính là M113 APC, nó được xem như “Taxi ch.ến trườ.ng” chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài số chiến lợi ph.ẩm thuộc hệ 2 thì v.ũ k.hí hệ 1 dĩ nhiên không thể vắng bó.ng, ví dụ như tiê.m kíc.h MiG-21 cũng được triể.n khai để làm nhiệm vụ phòng không thời gian .đầu, khi Khmer Đỏ vẫn còn không quân.

Bên cạnh MiG-21 thì chúng ta còn sử dụng cả t.iêm kíc.h J-6 do Trung Quốc viện trợ từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nó cũng được sử dụng cho nhiệm vụ phòng không như MiG-21.

Trực thăng t.ấn côn.g Mi-24A – Xe tăng bay uy lực nhất của Không quân nhân dân Việt Nam thời điểm đó, đã giáng cho quân Khmer Đỏ những .đòn đá.nh chí t.ử.

Trực th.ăng vận tải đa dụng Mi-8 lúc này cũng đã có mặt trong trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam, nó được sử dụng song song và làm nhiệm vụ tương tự như UH-1 dù không phổ biến bằng.

https://anninhthudo.vn/quan-su/anh-dan-vu-khi-chien-loi-pham-quan-doi-viet-nam-su-dung-tan-cong-tieu-diet-khmer-do/795652.antd#p-15

Loading...