Danh tính 3 tướng Công an và 1 tướng Quân đội vừa bị k.ỷ luật

VdaiLy Poster |

2 trung tướng và 1 thiếu tướng công an cùng 1 thiếu tướng quân đội bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư thi h.à.n.h h.ì.n.h thức k.ỷ l.u.ậ.t cảnh cáo.

Kỳ họp thứ 32 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 3 đến 6/12, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Cầm Tú chủ trì kỳ họp thứ 31 của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, theo đó, đã xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên vi phạm.

Cụ thể, xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sa’t; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sa’t, Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Cha’nh Văn phòng Cơ quan cảnh sa’t điều tra, Bộ Công an có các vi phạm, khuyết điểm đã được kê’t luận tại kỳ họp 30 của UBKT Trung ương.

Trung tướng Nguyễn Công Sơn (Ảnh: CAND)

tướng Nguyễn Văn Ba

Thiếu tướng Lê Đình Nhường

Căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyê’t định thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t bằng h.ì.n.h thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Ba, Lê Đình Nhường.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư cũng xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (từ tha’ng 04/2005 – 01/2012) đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự a’n đ.ầ.u tư xây dựng tuyến đường Nam Đông – A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân đồng chí.

Căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyê’t định thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t bằng h.ì.n.h thức cảnh cáo đối với ông Đặng Ngọc Nghĩa.

Ban ca’n sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản lý, bảo vệ rừng và bồi thường rừng, gây thiệt h.ạ.i và thất thu ngân sách nhà nước, để mất rừng, rừng bị pha’, lấn chiếm với diện tích lớn, pha’t sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình h.ì.n.h an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và pha’t triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban ca’n sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban ca’n sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều h.à.n.h, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, bảo vệ và pha’t triển rừng; trực tiếp ký quyê’t định cho thuê đất, giao rừng, bồi thường rừng không đúng quy định pha’p luật.

Đồng chí Trương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban ca’n sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnhcùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban ca’n sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; trực tiếp ký một số quyê’t định giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pha’p luật.

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban ca’n sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Bốn và đồng chí Trương Thanh Tùng là n.g.h.i.ê.m trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t.

Xem xe’t thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t đồng chí Tất Th.à.n.h Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Th.à.n.h ủy Th.à.n.h phố Hồ Chí Minh về các vi phạm, khuyết điểm đã được kê’t luận tại kỳ họp 31 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về x.ử lý k.ỷ l.u.ậ.t đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp h.à.n.h Trung ương xem xe’t, thi h.à.n.h k.ỷ l.u.ậ.t theo thẩm quyền đối với đồng chí Tất Th.à.n.h Cang.

Nguồn: Tổng hợp

Loading...