Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư k.ỷ luật ông Tất Thành Cang

VdaiLy Poster |

Trong thông báo vừa phát ra chiều muộn hôm nay (7.12), Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xe.m xé.t, th.i hàn.h k.ỷ lu.ật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 3 đến 6.12.2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Một trong những nội dung của kỳ họp là xe.m .x.ét t.hi hà.nh kỷ luật ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các v.i phạ.m, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

de nghi bo chinh tri, ban chap hanh t.u ky luat ong tat thanh cang hinh anh 1

Ông Tất Thành Cang đã có những phát biểu ấn tượng khi chưa bị xe.m x.ét k.ỷ lu.ật. Ảnh: T.L

Xét nội dung, tín.h ch.ất, mức độ, hậu qu.ả .vi ph.ạm; .căn c.ứ quy định của Đảng về x.ử lý kỷ luật đả.ng viên vi ph.ạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xe.m .x.ét, t.hi hà.nh kỷ luậ.t theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang.

Trước đó, thông cáo Báo chí Kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho hay, ông Tất Thành Cang đã vi ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạ.m th.ẩm quyền, nguyên tắc, quy trình x.ử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự á.n, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu tr.ách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiể.m tra, giá.m sá.t, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi ph.ạm pháp luật, gâ.y thi.ệt hạ.i lớ.n cho ngân sách Đảng bộ Thành phố.

Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cang đã v.i phạ.m quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Những v.i ph.ạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xe.m x.ét, thi hà.nh k.ỷ luậ.t”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận.

http://danviet.vn/tin-tuc/de-nghi-bo-chinh-tri-ban-chap-hanh-tu-ky-luat-ong-tat-thanh-cang-937298.html

Loading...