IFC “chê” Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam yếu kém, đề xuất lập cơ quan mới

VdaiLy Poster |


“Việt Nam nên thành lập một “cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới” có đầy đủ chức năng để chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược Thu hút FDI Thế hệ mới”.

 

Đây là đề xuất của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tại Hội nghị Chiến lược FDI thế hệ mới và tầm nhìn 2020 – 2030 của Việt Nam.

 IFC chê Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam là yếu kém

IFC “chê” Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam là yếu kém

Cụ thể, theo IFC khuyến cáo Việt Nam nên thành lập một “cơ quan quản lý đầu tư nước ngoài thế hệ mới” có đầy đủ chức năng để chỉ đạo việc thực hiện Chiến lược Thu hút FDI Thế hệ mới này,

Cục Đầu tư nước ngoài bị chê yếu kém năng lực

Theo nhóm này, hiện Cục Đầu tư nước ngoài – (ĐTNN thuộc Bộ KH&ĐT) tồn tại nhiều vấn đề như: Chức năng, nhiệm vụ bị phân tán mạnh giữa nhiều bộ ngành, cơ quan, khiến Việt Nam có vị thế yếu kém trong việc nắm bắt cơ hội giải quyết những thách thức của việc phát triển theo định hướng CGTTC.

Cục ĐTNN hoạt động còn chưa hiệu quả do kết hợp chức năng quản lý và xúc tiến đầu tư, là những chức năng có sự mâu thuẫn với nhau và cũng là mô hình hoạt động của những cơ quan xúc tiến đầu tư có hiệu quả yếu kém trên thế giới.

IFC cho rằng: Hiện chưa có tổ chức nào ở Việt Nam có đủ năng lực, trình độ nhân lực và thẩm quyền triệu tập để thực hiện vận động chính sách một cách hiệu quả và xúc tiến đầu tư phù hợp với Chiến lược Thu hút FDI Thế hệ mới.

Việt Nam chưa có một cơ quan đầu mối rõ ràng cho nhà đầu tư nước ngoài ở cấp trung ương, phân công nhiệm vụ về công tác xúc tiến FDI thế hệ thứ hai giữa trung ương và địa phương còn chưa rõ ràng.

Tổ chức này cũng đề nghị Chính phủ cân nhắc lập Ban Quản trị mạnh, có sự hiện diện đáng kể của khối kinh tế tư nhân (có thể bổ sung một ban cố vấn đại diện cho khối kinh tế tư nhân) tại Cơ quan Quản lý Xúc tiến Đầu tư Thế hệ mới.

Không có doanh nghiệp tham gia vào quản lý chính sách

Theo IFC, Cục ĐTNN có phạm vi ảnh hưởng chính sách còn khá hạn chế do chức trách đã bị thu hẹp đáng kể và nguồn lực thực hiện còn khiêm tốn, điều này khiến Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức đặc thù – vốn FDI thu hút đạt kỷ lục nhưng hạn chế về “hiệu ứng lan tỏa và giá trị gia tăng”.

“Sự thống trị của các dự án chế tạo, chế biến thâm dụng lao động, có giá trị gia tăng tương đối thấp đã kéo theo dòng vốn FDI cao nhưng giá trị gia tăng trong nước lại tương đối thấp; việc làm có mức lương thấp; hiệu ứng lan tỏa kém và một “nền kinh tế kép”; lạm dụng ưu đãi; chênh lệch về kỹ năng ngày càng lớn và rủi ro rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, IFC nói rõ.

Trả lời báo chí về đề xuất này, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài-ông Phan Hữu Thắng nhấn mạnh: Cục ĐTNN chức năng nhiệm vụ không phải xử lý toàn bộ thu hút và quản lý toàn bộ FDI. Trong cơ chế phân cấp hiện nay về các địa phương. Họ có 2 chức năng xúc tiến và tham gia vào quá trình quản lý.

“Bộ máy phân cấp hết rồi, các địa phương hoàn toàn có quyền cấp phép, các địa phương cấp phép rồi và Cục Đầu tư cũng chưa nắm bắt được (nắm bắt sau khi dự án đã vào Việt Nam) phải xử lý toàn bộ vấn đề”, ông Thắng nói.

Theo ông Thắng: Đề xuất của IFC theo hướng tăng thêm biên chế lại đi ngược với cải cách hành chính của Việt Nam. Họ có ý định khuyên Việt Nam tách theo hướng có một bộ phận xúc tiến đầu tư và trong Ban Quản lý đó lại có thành phần doanh nghiệp. Ở Việt Nam thì chúng ta không thể cho doanh nghiệp nằm trong bộ máy quản lý được vì sẽ dính đến quyền lợi sân sau.

Theo : http://dantri.com.vn/kinh-doanh/ifc-che-cuc-dau-tu-nuoc-ngoai-viet-nam-yeu-kem-de-xuat-lap-co-quan-moi-20180709170948455.htm

Loading...