Kim Jong-un quay lưng đi thẳng khi bị hỏi khó: “Ông sẽ từ bỏ v.ũ k.hí hạt nhân chứ?”

VdaiLy Poster |

Hai nhà lãnh đạo đã đi dạo cùng nhau ở khách sạn Capella, Singapore, sau 35 phút họp riêng. Nhà báo Jim Acosta của CNN cùng nhiều đồng nghiệp khác đứng chờ sẵn và đặt ra câu hỏi.

Acosta hỏi Tổng thống Trump mọi thứ diễn đến giờ diễn ra thế nào. Ông Trump đáp: “Rất tốt. Rất, rất tốt”.

Sau đó, Acosta cùng với ít nhất một nhà báo khác, hỏi ông Kim Jong Un: Ngài sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân chứ, thưa ngài?”.

Nhưng ông Trump và ông Kim đều xoay người bước đi mà không nói gì.

https://vitalk.vn/video/kim-jong-un-quay-lung-di-thang-khi-bi-hoi-kho-ong-se-tu-bo-vu-khi-hat-nhan-chu.152878816211763001