Mới 1 tuổi tuổi nhưng em bé này đã nhận biết thành thạo tất cả lá cờ các nước trên thế giới, bạn thì sao?

VdaiLy Poster |

Em bé chỉ mới 14 tháng tuổi nhưng em đã có khả năng nhận biết lá cờ của các nước khiến nhiều người bất ngờ. Còn bạn, bạn có thể nhớ được lá cờ của bao nhiêu nước?

Video: Zip Po

Nguồn : https://vitalk.vn/video/moi-1-tuoi-tuoi-nhung-em-be-nay-da-nhan-biet-thanh-thao-tat-ca-la-co-cac-nuoc-tren-the-gioi-ban-thi-sao.153339137335423001

Loading...