Qua ba đời Bộ trưởng vẫn chưa xong: Đường sắt Cát Linh – Hà Đông đến bao giờ mới xong
Đăng vào 9:08 sáng

Qua 3 đời Bộ trưởng, kéo dài gần 11 năm, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông hơn 8 lần lỡ hẹn dù có mức đầu tư khủng. Có nên coi đây là một bảo tàng ki.nh nghi.ệm th.ất b.ại? Trên báo điện tử VOV có bài bình luận.

Liên tục đưa ra lời hứa rồi lại lỗi hẹn v.ận hà.nh, giờ đây, người dân đã thực sự thấy m.ệt m.ỏi với “c.ô.ng trình thế kỷ” nằm ch.ềnh ề.nh như một cái gai trước mắt hàng triệu người dân Thủ đô và có dịp về Thủ đô.

Từ khi khởi c.ô.ng xây dựng đến nay, c.ô.ng trình này đã gây biết bao phiền toái, bàn luận, nó trở thành “bi.ểu tượ.ng” cho rất nhiều thi.ếu s.ót, h.ạn ch.ế trong quản lý và sử dụng vốn vay ph.át triển h.ạ tầ.ng.

Dự án vốn ban đầu là hơn 8700 tỷ đồng, đến năm 2016 điều chỉnh nâng lên 18.000 tỷ đồng. Dự kiến dự á.n đi vào vận hà.nh vào năm 2013. Tuy nhiên cho đến nay, dự á.n vẫn chưa đưa vào vận hành thương mại. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời trước Quốc hội hôm 5/6 vừa qua cho biết: hiện dự án đã hoàn thành 99% hạng mục, còn 1% là một số hạng mục nhỏ về c.ô.ng tá.c x.ây lắp, đặc biệt là phải chứng minh được an to.àn hệ thống.

Vâng, chỉ 1% chưa hoàn thiện, nhưng đó là phần cốt tử của dự án, dẫn đến dự án nghìn tỷ nằm đắp ch.iếu, phơi sương, còn người dân thì phải chịu cả.nh ùn t.ắc giao thông không có lối thoát. 1% này không biết bao giờ mới khỏa lấp được?

“Của đ.au con x.ót”, chỉ cần nhìn con số đội vốn, nhìn vào khoản lãi mà hàng ngày c.ô.ng trình “đ.ẻ” ra đang đè nặng lên ngân sách ai cũng thấy xót xa. Bởi, chỉ bằng mắt thường, bằng những quan s.á.t thực tế của một người dân cũng đã thấy c.ô.ng trình này đang rơi vào bế tắc, nếu có đi vào hoạt động cũng không hiệu quả.

Đây là một thất bại, là một bài học đa.u xó.t về c.ô.ng tác quản lý đầu tư, thương thảo hợp đồng… khi triển khai các c.ô.ng trình trọng điểm quốc gia.

Không phải nhìn đâu xa, ngay dưới chân đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông là tuyến buýt nhanh BRT đầu tư hàng nghìn tỷ nhưng lại trở thành “cái gai” của giao thông đô thị, khi nó n.h.i.ễ.m nhiên chi.ếm một phần đường lớn vào giờ cao điểm mà chỉ để chở một vài h.ành khách.

Dừng việc đầu tư hoàn thiện đường sắt đô thị có lẽ không phải là quyê’t định đơn giản nhưng với tình trạng như hiện nay việc nuôi con đường này được nhiều người ví v.on “như nuôi con ngh.i.ệ.n” trong nhà. Giả sử đường sắt có đi vào hoạt động thì cũng lại chung số phận như BRT, bởi tính kết nối quá kém. Đừng “cố đấm ăn xôi” nữa để rồi gánh n.ặng n.ợ nần lại đè nặng lên quốc gia.

Không thể để những người được giao nhiệ.m vụ quản lý đầu tư, xây dựng, vận h.àn.h c.ô.ng trình ngh.ìn tỷ này liên tục “nu.ốt lời” trước nhân dân mà không phải chịu bất kỳ trá.ch nhiệm nào.

Và có lẽ nên tặng thêm cho c.ô.ng trình này một c.ô.ng năng khác: Bảo tàng kinh nghiệm thất bại trong quản trị các dự á.n trọng điểm quốc gia .

Nguồn : http://tintuc.plus/qua-ba-doi-bo-truong-van-chua-xong-duong-sat-cat-linh-ha-dong-den-bao-gio-moi-xong-1/


Bài viết liên quan