Sống hơn 25 năm em mới biết máy sấy khô tay còn thêm công dụng này các bác ạ

VdaiLy Poster |

Không ngờ hơn 25 tuổi đầu ròi còn không biết hết công dụng của máy sấy tay các bác ạ, em bị hổng kiến thức xã hội quá

Rửa tay cho máy mẻ nào

Sống hơn 25 năm em mới biết máy sấy khô tay còn thêm công dụng sấy LoL nữa !!!

rửa tay đêHình như không có ai

mau khô nhé

Loading...