Tòa tuyên 2 cựu Thứ trưởng 30 và 36 tháng t.ù, Vũ “nhôm” 15 năm t.ù

VdaiLy Poster |

 16h50 chiều nay (30.1), Hội đồng x.ét x.ử TAND TP.Hà Nội đã ra bản án tuy.ên ph.ạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và 2 cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

toa tuyen 2 cuu thu truong 30 va 36 thang tu, vu

Hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể: Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuy.ên p.hạt 15 năm t.ù, bị cáo Nguyễn Hữu Bách 5 năm t.ù, Phan Hữu Tuấn 5 năm, tất cả cùng về tội Lợi dụ.ng c.hức v.ụ, quy.ền hạ.n trong khi thi hàn.h cô.ng vụ.

Bị cáo Trần Việt Tân bị tu.yên 36 thá.ng t.ù, Bùi Văn Thành bị tuyê.n ph.ạt 30 tháng t.ù, cả hai cùng tội Thiếu trách nhiệm .gây h.ậu quả ngh.iêm trọng.

Theo bản án, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V (Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) để đề nghị các bộ, ngành và chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của bảy dự án nhà, đất công sản trị giá 2.500 tỷ đồng ở các vị trí đắc địa tại Đà Nẵng và TP.HCM mà không qua đấu giá, trái quy định pháp luật.

Sau khi hai công ty bình phong được giao quyền sử dụng và tài sản tại những lô đất trên, Vũ “nhôm” đã chuyển sang mình đứng tên, người thân trong gia đình hoặc liên kết chuyển nhượng cho người khác. Mục đích này không có trong hoạt động nghiệp vụ của ngành công an mà nhằm thu lợi cá nhân, gâ.y thi.ệt hại cho Nhà nước gần 1.160 tỷ đồng.

toa tuyen 2 cuu thu truong 30 va 36 thang tu, vu

Các bị c.áo nghe t.òa tu.yên á.n (ảnh TTXVN).

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Hữu Bách đã soạn thảo, ký nháy và th.am m.ưu trình lãnh đạo Tổng cục V, lãnh đạo Bộ Công an ký ba.n hành các văn bản; tạo điều kiện và giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện các h.ành vi ph.ạm t.ội đối với 6 dự á.n nhà đất công sản.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn cùng là người trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ đối với Phan Văn Anh Vũ, sau khi Nguyễn Hữu Bách soạn thảo, Phan Hữu Tuấn đã trực tiếp ký ban hà.nh hoặc k.ý nh.áy để tha.m m.ưu, trình lãnh đạo Bộ Công an ký ban hà.nh các văn bản; tạo điều kiện và giúp s.ức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ thực hiện các hà.nh vi ph.ạm tộ.i đối với 6 dự .án nhà đất công sản.

Bị cáo Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi việc thẩm định giá nhà, đất tại số 129 Pasteur; không chỉ đạo Tổng cục IV có văn bản thông báo để Tổng cục V biết, quản lý, theo dõi cơ sở nhà, đất, phục vụ mục đích an ninh; khi Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà, đất này cho người khác nhưng Bùi Văn Thành đã không báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời ngăn chặn, dẫn đến g.ây thi.ệt h.ại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Bị cáo Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với Cục B61, Tổng cục V, Bộ Công an, để Phan Văn Anh Vũ lợ.i dụ.ng ch.ức vụ, quyề.n hạn và các văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V xin nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh không qua đấ.u giá, và không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành Công an, dẫn đến g.ây th.iệt h.ại đặc biệt lớn cho Nhà nước.

Vụ á.n “.Lợi dụn.g chức vụ, quyền hạn trong khi thi hà.nh công vụ và Thiếu trách nhiệm g.ây hậu quả ngh.iêm trọng” xảy ra trong ngà.nh Công an, là v.ụ á.n tha.m nhũ.ng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Các bị c.áo trong vụ á.n hầu hết là những người có chức vụ c.ao, quan trọng trong ngành công an nhưng đã không giữ được phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và truyền thống tốt đẹp của ngành mà còn lợi dụn.g ch.ức trách, nhiệm vụ được giao giúp sức tích cực cho Phan Văn Anh Vũ hoặc thiếu trách nhiệm để Phan Văn Anh Vũ l.ợi d.ụng tổ ch.ức bình phong làm công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP.HCM, gây thi.ệt h.ại đặc biệt lớn cho Nhà nước. Hà.nh vi ph.ạm t.ội của các bị ca.n gây b.ức x.úc trong dư luận, gây mất lòng tin của nhân dân.

 

http://danviet.vn/phap-luat/toa-tuyen-2-cuu-thu-truong-30-va-36-thang-tu-vu-nhom-15-nam-tu-952606.html

Loading...