Trung Quốc t.ử hình “Trù.m” đường dây bá.n trẻ em từ Việt Nam, đã thực hiện trót lọt 20 trẻ

VdaiLy Poster |

Tóa a’n Trung Quốc đã thi h.à.n.h a’n t.ử h.ì.n.h đối với Huang Qingheng – nữ bị cáo cầm đ.ầ.u một m.ạ.n.g lưới buôn ba’n trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, Tòa a’n Nhân dân Trung cấp th.à.n.h phố Phòng Th.à.n.h Cảng ở khu tự trị Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã tuyên a’n t.ử h.ì.n.h Huang vì tộ.i bu.ôn ba’n trẻ em trong phiên sơ thẩm hồi tha’ng 5. Sau đó, Tòa a’n Tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn pha’n quyê’t này.

Nhóm t.ộ.i p.h.ạ.m bị xe’t x.ử trước tòa.

Theo bản a’n, Huang, khai nhận sinh năm 1982 và sống ở Việt Nam. Huang và đường dây, gồm 23 th.à.n.h viên mang quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam, bị pha’t hiệ.n h.à.n.h vi p.hạm t.ội buôn ba’n hơn 20 trẻ sơ sinh và trẻ em kể từ năm 2010. Ngoài Huang lĩnh a’n t.ử h.ì.n.h, các bị cá.o khác trong đường dây này lĩn.h a’n từ 22 tha’ng đến tù chung thân, với tội danh bu.ôn ba’n trẻ em.

Những trẻ em này được đưa từ Việt Nam để ba’n sang Trung Quốc, chủ yếu ở tỉnh Quảng Đông, hoặc những phụ nữ Việt Nam ma.ng t.hai bị đưa sang Trung Quốc để ba’n con của họ sau khi sinh.

Công an Trung Quốc đã giải cứ.u 11 trẻ em ở độ tuổi từ 10 ngày tuổi tới 7 tha’ng tuổi, trong đó có 10 trẻ em Việt Nam. Hiện các trẻ em Việt Nam đã được đưa về nước.

Nguồn: TTXVN

Loading...