Việt kiều trên thế giới thấy s.ợ vì hiệp sĩ Việt Nam l.iều l.ĩnh tay không thay công an đi b.ắt t.ội ph.ạm

VdaiLy Poster |

Người Việt ở một số nước bày tỏ lo ngại về việc người dân tham gia trấn áp tội pha.m tr.ộm cướ.p ở TP HCM.

Tại Mỹ, tất cả các hình thức trấn áp t.ội p.hạm đều do cảnh sát thực hiện. Vì thế mô hình hiệp sĩ bắt cư.ớp ở Sài Gòn là “điều kỳ lạ”. Nếu Việt Nam cho phép người dân lập các nhóm này trên phố, có thể tạo nên kẽ hở về an ninh cho kẻ xấu hoành hành với lý do “đi bắt trộm cướp”. Vì thế công an nên khuyến cáo người dân không tham gia.

Việt Nam có một hệ thống hùng hậu của dân phòng, thanh niên xung phong, công an, và việc người dân tham gia truy bắt trộm cướp là quá nguy hiểm, chưa kể họ phải bỏ công sức, thời gian bên gia đình để giúp xã hội.

Ở Paris, Pháp, một trong những điểm bị cho là có tỷ lệ tộ.i ph.ạm cao trên thế giới, chính phủ Pháp quy định rõ trấn áp t.ệ n.ạn là nhiệm vụ của cảnh sát và an ninh. Vì thế khái niệm hiệp sĩ như ở Sài Gòn là điều lạ lẫm với nhiều người.

Tại Manila, Philippines, phổ biến nhất là tình trạng cướp có vũ tra.ng, khi đó các nạn nhân không có lựa chọn, chấp nhận mất tài sản và đi báo nhà chức trách sau. Nạn trộ.m cắp không phổ biến ở Manila vì lực lượng an ninh nước này được quyền b.ắn tại chỗ.

https://vitalk.vn/video/viet-kieu-tren-the-gioi-thay-so-vi-hiep-si-viet-nam-lieu-linh-tay-khong-thay-cong-an-di-bat-toi-pham.152654501645510001

Loading...