Vũ ‘nhôm’ bị đề nghị 15-17 năm t.ù, Trần Phương Bình chu.ng th.ân

VdaiLy Poster |

Sau khi khắc phục 203 tỷ đồng, Vũ “nhôm” được đề nghị mức á.n 15-17 .năm t.ù, thấp hơn khung h.ình p.hạt, còn Trần Phương Bình bị đề ng.hị c.hung th.ân.

Ngày 7/12, phiên xử ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) và 24 bị c.áo bước sang phần tranh luận.

Theo bản luận tội của đại diện VKSND TP.HCM, bị cáo Trần Phương Bình ph.sm t.ội lạ.m dụ.ng ch.ức vụ, quyền h.ạn chi.ếm đoạ.t tài sản (khoản 4 Điều 355 BLHS 2015, sđbs 2017), cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế g.ây h.ậu quả nghiê.m trọng (khoản 3 Điều 165 BLHS 1999).

Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hà.nh vi ph.ạm tộ.i lạ.m dụ.ng chức vụ, quyề.n h.ạn chiế.m đo.ạt 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây th.iệt h.ại 1.551 đồng, tổng cộng g.ây thi.ệt h.ại cho DAB 3.608 đồng.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu â.m 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Vũ “nhô.m” bị đề ng.hị 15-17 nă.m t.ù.

Ông Bình thừa nhận sa.i p.hạm, cho rằng mong muốn DAB phát triển và rất ân hận. Tuy nhiên, VKS cho rằng vấn đề chính vẫn là có động cơ vụ lợi. Tuy ông có công giúp DAB phát triển thời gian đầu nhưng lại lôi kéo nhiều nhân viên dưới quyền ph.ạm tộ.i. Nhiều người là những người trẻ, vừa rời quân ngũ, đang có nhiều mong muốn đóng góp cho xã hội vào con đường phát triển…

“Vì vụ lợi cá nhân, ông Bình đã bất chấp pháp luật, lôi kéo nhiều lãnh đạo, cán bộ DAB ph.ạm t.ội”, đại diện VKS nói và cho rằng cần á.n dụng mức á.n nghiêm khắc nhất đối với ng.uyên Tổng giám đốc DAB mới đủ sức r.ăn đe..

Theo đó, ông Bình bị đề ng.hị mức án chu.ng thâ.n về tội Lạm dụ.ng tí.n nhi.ệm chiế.m đo.ạt tà.i sả.n, 20 năm tù. về t.ội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gâ.y hậ.u quả ngh.iêm trọ.ng; tổng mức hìn.h phạ.t là ch.ung th.ân..

Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) lạm dụ.ng ch.ức v.ụ, quyền .hạn chiế.m đ.oạt tà.i s.ản của DAB 203 tỉ đồng. Vũ phải bồi thường số tiền này. Ngoài ra, Vũ phải chịu trách nhiệm nộp lại 13,4 triệu USD và 90 tỉ đồng đã mua cổ phần DAB cho Bình để khắc phục hậu quả. CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ nhận số tiền này, nếu xá.c định có dấu hiệu hình sự thì sẽ xử lý…

Vũ kêu o.an từ đầu đến suốt các ngày xé.t x.ử. Vũ cho rằng tiề.n bị cho là chi.ếm đ.oạt của DAB thực ra là tiền vay của ông Bình…

Tuy nhiên với các chứng cứ và lời kha.i của những người liên quan thì có thể khẳng định Vũ ch.iếm đo.ạt… Vũ đã kh.ắc phục xong 203 tỉ đồng. Vũ từng có đóng góp cho xã hội…

“Vũ đã bỏ mặc các hàn.h vi sai ph.ạm của Bình. Lẽ ra Vũ phải ch.ịu m.ức á.n 20 năm đến chu.ng th.ân, song gia đình bị cáo đã khắc phục 203 tỷ đồng và hứa khắ.c phụ.c tiếp 13,4 triệu USD nên cần xe.m x.ét g.iảm nhẹ”, VKS đá.nh giá và đề nghị HĐXX tuyên ph.ạt Vũ m.ức án 15-17 năm tù về tội Lạ.m dụ.ng chức vụ, quyền hạn chiế.m đo.ạt tài sả.n; tổng hợp với mức á.n 8 năm t.ù của TAND Cấp cao tại Hà Nội là 23-25 năm.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) bị xác định cấu kết với ông Bình với vai trò đồng phạ.m tích cực. Bị cáo ph.ạm tội Lạ.m dụ.ng tín nhi.ệm chiế.m đo.ạt .tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước phải chịu tr.ách nhi.ệm số tiền 40 tỷ đồng, liên đới chịu trách nhiệm 1.574 tỷ.

Tại tòa, Xuyến ăn năn hối cải, cho rằng 40 tỷ đã trả cho Bình nhưng không có căn cứ chứng minh, ông Bình cũng không thừa nhận. VKS đề nghị HĐXX tuy.ên phạ.t bà này tổng m.ức .á.n 30 nă.m tù..

Là người cùng Vũ Nhôm kêu oa.n, Nguyễn Thị Ái Lan (nguyên Trưởng phòng quản lý tài sản nợ DAB) vị đại diện VKS xác định thực hiện hà.nh vi ph.ạm t.ội theo chỉ đạo của ông Bình và Xuyến. Bị cáo đã thực hiện kinh doanh ngoại hối, chi lãi suất ngoài trái phép g.ây thiệ.t hạ.i hơn 820 tỷ đồng của DAB. Dù bị cáo không nhận tội h.ay ăn năn hối cải nhưng VKS cho rằng có đủ căn cứ định tội, đề n.ghị m.ức á.n 10-12 năm.

Đối với các bị cáo còn lại, VKS cho rằng họ không biết hàn.h v.i ph.ạm tội của ông Bình cũng như không hưởng lợi. Các bị cáo để xảy ra sai phạ.m vì tin tưởng và sợ m.ất việc làm. Do đó, VKS đề ng.hị x.em x.ét cho họ một phần trách nhiệ.m, đề n.ghị .mức á.n 2 năm t.ù treo đến 18 năm t.ù.

https://vtc.vn/vu-nhom-bi-de-nghi-15-17-nam-tu-tran-phuong-binh-chung-than-d444212.html

Loading...